You are here

ELEKTROPORCELAN ad

Mesto: 
Brendovi: 

ELEKTROPORCELAN, industrija elektroporcelana Aranđelovac je počeo sa radom u aprilu 1954 godine.

Fabrika je bila projektovana za proizvodnju niskonaponskih i visokonaponskih linijskih izolatora.

Sopstvenim znanjem i tehnologijom ELEKTROPORCELAN je uspeo da asortiman proširi na preko dve hiljade proizvoda.

Zahvaljujući takvom intenzivnom razvoju, a pogotovu uvođenjem u proizvodnju proizvoda od steatita i kordijerita, kolektiv prerasta 1963. godine u Industriju ELEKTROPORCELAN, koja u svom sastavu ima dve fabrike: fabriku aparatnog i linijskog porcelana i fabriku instalacionih proizvoda.

Svoje proizvode ELEKTROPORCELAN je izlagao na domaćem i mnogobrojnim stranim sajmovima, gde je imao zapaženo učešće. Za uspešan rad ovaj kolektiv je nagrađen mnogobrojnim priznanjima, među kojima su Orden rada sa zlatnim vencem i Nagrada Privredne komore Srbije.