You are here

GREEN INŽENJERING D.O.O.

Mesto: 

GREEN INŽENJERING DOO pruža sledeće usluge:

- Obavljanje i organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu u svim privrednim subjektima prema Zakonu o BZ
- Stručni nadzor na gradilištu iz oblasti bezbednosti zdravlja na radu ispred Izvođača radova;
- Izrada Elaborata o uređenju gradilišta;
- Koordinacija poslova bezbednosti i zdravlja na radu u fazi projektovanja i izvođenja radova ispred Investitora;
- Izrada Plana preventivnih mera prema Uredbi bezbednosti i zdravlja na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima
- Stručni nadzor u proizvodnji iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
- Procena rizika radnih mesta na radnom mestu i u radnoj okolini;
- Vođenje evidencija iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
- Obuka radnika, praktična i teorijska, iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i td.

GREEN INŽENJERING d.o.o. poseduje licencu za obavljanje poslova Bezbednosti i zdravlja na radu izdatu od strane Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, Beograd. Društvo je osnovano 2009.god.